Zarządzenie ws.  zatwierdzenia wyników  otwartego konkursu ofert na realizacje  zadania publicznego z zakresu  pomocy  społecznej w zał.