Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr V/35/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/22/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów.