Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr V/36/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.