KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ĆMIELÓW

od dnia 16.03.2020R. Urząd Miasta i Gminy zostaje zamknięty do odwołania

 

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością  zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem - mając na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Miasta i Gminy Ćmielów - Burmistrz Ćmielowa podjęła decyzję o zamknięciu dla interesantów  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie oraz w podległych jej jednostek organizacyjnych (Urząd Stanu Cywilnego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie, Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie). Urzędnicy będą pracować normalnie i można kontaktować się z nimi telefonicznie oraz mailowo. Zachęcamy również do załatwiania spraw za pośrednictwem platformy ePUAP (wykaz telefonów i maili kontaktowych zamieszczamy poniżej).

 Jeżeli zaistnieje konieczność bezpośredniego kontaktu  z osobami zatrudnionymi w  Urzędzie Miasta i Gminy lub danej jednostce, prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie.

Dla wygody mieszkańców w celu umożliwienia kontaktu z pracownikami danego referatu, w przedsionku budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie  jest zorganizowany punkt podawczy. W tym celu zainstalowano aparat telefoniczny za pośrednictwem którego petenci będą mogli wezwać pracowników poszczególnych referatów do punktu. Pracownicy poinformowani przez sekretariat o konieczności interwencji, podejdą do Państwa bez konieczności wchodzenia do budynku.

Zdajemy sobie sprawę z utrudnień jakie niosą za sobą ograniczenia, ale Burmistrz Ćmielowa jako gospodarz gminy musi kierować się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Skrytka ePUAP: /cmielowurzad/skrytka

Wykaz danych kontaktowych:

 Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie:    e-mail urzad@cmielow.pl                                     Tel. (15)8612018 oraz 8612080, 8612283, 8612884

Urząd Stanu Cywilnego: Tel.  (15) 865 88 07

 

 

NUMERRY TELEFONÓW PRZECHODZĄCE BEZPOŚREDNIE Z ZEWNĄTRZ

Tel. (15)8658800 GEODEZJA

Tel. (15)8658801 KSIĘGOWOŚĆ

Tel. (15)8658802 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Tel. (15)8658803 REFERAT TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

Tel. (15)8658804 ROLNICTWO OCHRONA ŚRODOWISKA

Tel. (15)8658805 PLANOWANIE PRZESTRZENNE BUDOWNICTWO

Tel. (15)8658806 EWIDENCJA LUDNOŚCI

Tel. (15)8658808 REFERARAT PODATKOWY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie:   e-mail ops.cmielow@wp.pl Tel. (15) 8615019, 8612281

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej    w Ćmielowie :   e-mail wodociagicmielow.ki@home.pl               

Tel. (15) 8612143 600 362 120

 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 16.03.2020r do odwołania będzie zamknięty dla Mieszkańców Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie oraz  Gminna Biblioteka.

Dom Kultury:   e-mail dk.cmielow@op.pl

Tel (15) 8612108

 

Biblioteka:   e-mail  bibliotekakc@op.pl               

Tel. (15) 8612108

Drodzy Mieszkańcy, dla nas wszystkich to lekcja obywatelskiej odpowiedzialności. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, aby zahamować rozprzestrzenianie się epidemii wywołanej koronawirusem. Zachowujmy się rozsądnie i spokojnie. Pamiętajmy także, iż obok nas znajdują się osoby starsze, schorowane i narażone na duże ryzyko zachorowania. Pomagajmy im w miarę naszych możliwości, zachowując szczególne środki ostrożności. Stosujmy się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

P O G O T O W I E     Z A K U P O W E

W związku z koniecznością ograniczenia wychodzenia z domu zwłaszcza osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, w trosce o Wasze zdrowie, Burmistrz Ćmielowa zapewnia pomoc w postaci dokonania zakupów.

 Osoby potrzebujące  takiej pomocy proszone są o kontakt telefoniczny 506 111 887.

 Joanna Suska

Burmistrz Ćmielowa

 

Oficjalne źródła informacji Rządu nt. pandemii pochodzą tylko ze stron Kancelarii Premiera, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

https://www.premier.gov.pl

https://www.gov.pl/web/zdrowie

https://www.gov.pl/web/edukacja

https://gis.gov.pl