Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/149/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa