Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr V/37/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych.