Koalicja Polska Wolna od 5G

Przedmiot petycji:

1. przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. 

2. zobowiązanie Burmistrza/ Wójta/Przewodniczącego Rady do: 

a.) wykonania Uchwały; 

b.) opublikowania jej na stałe na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka Burmistrza/Wójta Gminy; 

c.) przekazania Uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy; 

d.) przekazania Uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym. 

Data złożenia petycji: 25.03.2020 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.