Open Nexus Sp. z o.o.

28 Czerwca 1956 R. 398B

61-441 Poznań

platformazakupowa.pl

Przedmiot petycji:

przyporządkowanie załącznika do petycji o nazwie “Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt

 

Data złożenia petycji: 02.04.2020 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.