Renata Sutor

Przedmiot petycji:

1) umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich

mieszkańców Gmin/Powiatów/Województw (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości

za II i III kwartał tego roku), a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto

obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym;

2) niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na

jarmarkach, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum;

3) niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego

miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat

za te występy;

4) umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o

obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej;

5) nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie

opłaty za godzinę parkowania;

oraz o

6) wydanie uchwały solidarnościowej – jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce z

Koronowirusem w tym zakresie.

Data złożenia petycji: 03.04.2020 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.