OGŁOSZENIE NR 1/2020 BURMISTRZA ĆMIELOWA z  dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2019 położonych na obszarze Gminy Ćmielów.