Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29.04.2020 r.