Protokół Nr XXIII/2020 z obrad sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 29 stycznia 2020 r.