Protokół Nr XXIV/2020 z obrad sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 21 luty 2020 r.