Protokół Nr XXV/2020 z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 11 marca 2020 r.