Protokół Nr XXVI/2020 z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 26 marca 2020 r.