Obwieszczenie Burmistrza Ćmielowa z dnia 04.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer "OSC4450A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 660/3 i 660/4 obręb Stoki Duże, gmina Ćmielów.