OBWIESZCZENIE Burmistrza Ćmielowa z dnia 13.05.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego