Odpowiedź na Wniosek Nr 1/2020 w sprawie udrożnienia drogi gminnej wewnętrznej o numerz 448 biegnącej od ulicy Skała w kierunku wschodnim.