WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.