Interpelacja Nr 7/2020 w sprawie podcięcia drzew i krzewów w drodze wewnętrznej, budowę kanalizacji sanitarnej, oraz położenie nakładki asfaltowej.