Interpelacja Nr 12/2020 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej oraz położenia nakładki asfaltowej w m. Piaski Brzóstowskie.