Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 82/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Gminy Ćmielów z zakresu: ratownictwa i ochrony ludności.