OBWIESZCZENIE Burmistrza Ćmielowa z dnia 29.07.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ewidencyjnych o numerach 51. 134/1, 96 i 84 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o numerze ewidencyjnym 84 w miejscowości Wojnowice gmina Ćmielów.