Odpowiedź na Interpelacje Nr 9/2020  w sprawie podcięcia drzew i krzewów na drodze wewnętrznej, budowę kanalizacji sanitarnej oraz położenia nakładki asfaltowej w m. Piaski Brzóstowskie