Protokół Nr XXVII/2020 z obrad sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 29 kwietnia 2020 r.