Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2006r. do 30.09.2006r.