Interpelacja Nr 16/2020 w sprawie odbudowy mostu w m. Stoki Małe.