Interpelacja Nr 17/2020 w sprawie: ujęcia w budżecie gminy na 2021 rok środków, na wykup gruntu, przylegającego do placu zabaw, w celu stworzenia boiska do piłki nożnej, jak również organizacji rozgrywek i przedsięwzięć dla mieszkańców Piasków Brzóstowskich.