Interpelacja Nr 18/2020 w sprawie ujęcia w budżecie Gminy Ćmielów na 2021 rok, zadania budowa kananlizacji sanitarnej w Piaskach Brzóstowskich.