Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Fotowoltanicznych pn. "EF BORIA" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 27 MW".