Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Fotowoltanicznych pn. "EF Ruda Kościelna" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 43 MW ".