Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni Fotowoltanicznych pn. "EF STOKI" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 104 MW".