Interpelacja Nr 21/2020 w sprawie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Grójecka.