Interpelacja Nr 22/2020 w sprawie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Krzczonowice.