OBWIESZCZENIE Burmistrza Ćmielowa z dnia 06.10.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie KKI_ĆMIELOW_BORIA/27411 w miejscowości Boria, gmina Ćmielów na działce o numerze ewidencyjnym 789.