Interpelacja Nr 28/2020 w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej w miejscowości Boria.