Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż Gmina Ćmielów przeznacza do sprzedaży w roku 2020  następujące składniki mienia komunalnego:

 

lp

nr działki

powierzchnia w m2

Nr KW

cena

położenie

przeznaczenie w mpo lub w studium

opis

Uwagi

1

2777

745

KI1T/00028770/4

19 000,00 zł

Ćmielów

zabudowa jednorodzinna

działka niezabudowana

sprzedaż

 

 

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na okres 21 dni a osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości  na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2  ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020r. poz. 65  z późn. zm.)  mogą składać wnioski najpóźniej do 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów

 

 

                                                                            Burmistrz Ćmielowa

                                                                              /-/ Joanna Suska