Odpowiedź na Interpelacje Nr 33/2020 w sprawie zahamowania spływu wody z górnej części ul. Raciborskiego w Ćmielowie na posesje mieszkańców.