Interpelacja Nr 37/2020 w sprawie postawienia lampy oświetlenia ulicznego w m. Piaski Brzóstowskie