Interpelacja Nr 38/2020 w sprawie przebudowy drogi wewnętrznej na działce ew. nr 50 w miejscowości Piaski Brzóstowskie.