Interpelacja Nr 39/2020 w sprawie przebudowy drogi wewnętrznej na działce ew. nr 85 w miejscowości Piaski Brzóstowskie.