Interpelacja Nr 40/2020 w sprawie przebudowy drogi wewnętrznej na działce ew. nr 39 w miejscowości Piaski Brzóstowskie.