Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 139/2020 z dnia 17 listopada  2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze.