Obwieszczenie Burmistrza Ćmielowa z dnia 19.11.2020 r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zespołu Elektrowni Fotowoltanicznych pn. "EF BORIA" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 27 MW".