Obwieszczenie Burmistrza Ćmielowa z dnia 19.11.2020 r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zespołu Elektrowni Fotowoltanicznych pn. "EF STOKI" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 104 MW".