Protokół Nr XXX/2020 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 14 lipca 2020 r.