Protokół Nr XXXI/2020 z obrad Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 7 sierpnia 2020 r.