Protokół Nr XXXII/2020 z obrad Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 30 września 2020 r.