Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 142/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przygotowania i przeprowadzenia Akcji Charytatywnej pn.: "Nakręć się na pomaganie".