ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI  ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ĆMIELÓW ZA 2019 ROK